VMware Converter – Disabling SSL encryption

VMware vCenter Converter Standalone 5.0  varsayılanda SSL kullanarak veri akışını şifreler.
Bu şifreleme güvenliği artırır ancak performansı düşürebilir.

Lokal networklerde şifreleme gözardı edilebilir, ssl kullanımını devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Converter Worker için SSL encryption’ı disable etmek için;

 1. converter-worker.xml dosyasının bulunduğu dizine gidelim. Default olarak bulunduğu dizin;

  • Windows 7 ve 2008 Server – C:\ProgramData\VMware\VMware vCenter Converter Standalone
  • Windows Vista, XP ve 2003 Server – %ALLUSERSPROFILE%\VMware\VMware vCenter Converter Standalone
  • Daha eski Windows versionları için – %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\VMware\VMware vCenter Converter Standalone
 2. converter-worker.xml dosyasının yedeği alınır.
 3. Dosyayı bir text editor ile açıyoruz ve <useSsl>true</useSsl> tagını buluyoruz. 
 4. Değeri false olarak değiştiriyoruz.
 5. Dosyayı kaydedip kapatıyoruz.
 6. “VMware vCenter Converter Standalone Worker ” servisini restart ediyoruz.

vSphere – Clipboard Copy & Paste

vSphere 4.1 den itibaren Clipboard Copy – Paste işlevi güvenlik nedeni ile varsayılan olarak kapalı gelmektedir.

Bu özelliği aktif hale getirmek isterseniz;

 1. vSphere Client ile vCenter Server sistemine giriş yapalım ve virtual machine ‘i power off yapalım.
 2. İlgili virtual machine’i seçelim ve Summary tabına giriş yapalım.
 3. Edit Settings i tıklayalım.
 4. Options > Advanced > General tabı içerisinden Configuration Parameters kısmına girelim.
 5. Add Row butonuna tıklayalım.
 6. Aşağıdaki kayıtları girelim.
   Name Value
  isolation.tools.copy.disable false
  isolation.tools.paste.disable false
 7. OK butonuna tıklayarak Configuration Parameters dialog pneresini kapatalım ve OK butonuna tıklayarak Virtual Machine Properties penceresini kapatalım.
 8. Virtual Machine Power on yapılır.

ESX/ESXi host üzerindeki tüm VM lerde bunu uygulamak için;

 1. ESX/ESXi host’ a  root user ile login olalım,  /etc/vmware/config dosyasını yedekleyelim ve bu dosyayı text editör ile açalım.
 2. Aşağıdaki satırları ekleyelim.

  isolation.tools.copy.disable="FALSE"
  isolation.tools.paste.disable="FALSE"

 3. Dosyayı kaydedip kapatalım.
 4. Restart olan VM lerde bu özellik aktif olacaktır.